Diensten

Tolken en vertalen: 4 diensten

voor de talen Nederlands, Pashto, Dari en Farsi

Tolken: op locatie

 

Ik kom met de auto naar de locatie van uw keuze en ga ter plaatse mondeling tolken vanuit de Afghaanse talen Dari, Farsi en Pashto naar het Nederlands en omgekeerd.

 

Voorbeelden: rechtbanken, ziekenhuizen, advocatenkantoren, politiekantoren, asiel- en opvangcentra, OCMW's, dokterpraktijken, enz.

Vertalen: schriftelijk

 

Schriftelijk vertalen van teksten of documenten vanuit de Afghaanse talen zoals Dari, Farsi en Pashto naar het Nederlands en omgekeerd.

 

Voorbeelden: Afghaanse identiteitskaarten, schoolrapporten, brieven, huwelijksaktes, scheidingsaktes, rijbewijzen, ziekenhuisattesten, politieverklaringen, overlijdensaktes, enz.

Tolken: telefonisch

 

U belt rechtstreeks vanuit uw locatie naar mij en ik maak het gesprek tussen u en uw anderstalige gesprekspartner mogelijk door te vertalen via de telefoon vanuit de Afghaanse talen Dari, Farsi en Pashto naar het Nederlands en omgekeerd.

Advies

 

Ik adviseer asielzoekers en mensen van Afghaanse origine bij verschilllende aangelegenheden.

 

Voorbeelden: politieke toestand, cultuur, economie, integratie, enz.